De club

Wij zijn een hockeyclub. Eentje waar we met de sport bezig zijn, met gezelligheid, met veiligheid en waar we goed met de centjes willen omgaan. Dat zijn de vier speerpunten van onze club. Hockeyen en ontmoeten, in een veilige omgeving met gezonde financiën. 

Wij zijn een gastvrije,  gezellige, familieclub. Wij ontvangen onze gasten netjes, gaan sportief met elkaar om. Wij werken aan een omgeving waarin het goed toeven is voor iedereen. Lekker sporten en op een leuke manier onze vrije tijd doorbrengen op het veld. Een mooie beleving voor iedereen op het veld en ernaast. Het staat allemaal in een heus beleidsplan. Daar staat veel in over de club en over hoe we de zaken aan pakken.

Een wedstrijd fluiten, training geven, een bardienst draaien, commissiewerk doen of een club besturen, uiteindelijk is het, net als het beoefenen van de sport zelf, mensenwerk. Onze vereniging is een plek waar mensen iets komen halen, zij komen ook iets brengen. Wij doen het samen en wij ontwikkelen ons samen. De verbinding van strategie, structuur en betrokken mensen maakt ons tot een goede vereniging.

Er zit een hoop energie in de club. Prachtig om mee te maken hoe heel veel mensen – vrijwilligers - samen een hockeyseizoen maken en tot een succes brengen. Zaken die we heel normaal vinden, zoals het indelen van elftallen, plannen van de trainingen en trainers, wedstrijden en scheidsrechters indelen, het maken van schema’s voor de bar, zorgen dat we voldoende eten en drinken op voorraad hebben, bemensen van de bar en het onderhouden van ons o zo mooie complex.

Iedereen kiest vanuit een eigen motivatie voor hockey. De één zoekt ontspanning door inspanning; samen met anderen trainen, spelen en gezelligheid ervaren. De ander zoekt zijn grenzen en verlegt deze en streeft naar het maximaal haalbare in de sport. M.H.C. Almelo erkent deze verschillen en geeft er in opleiding en begeleiding van teams inhoud aan. Het komt erop neer dat zo veel mogelijk mensen veilig en sociaal aantrekkelijk op hun eigen niveau kunnen hockeyen.

En zo zijn wij de mooiste hockeyclub van Almelo.