Kaarten en boetes

25-1 Nieuws Spelregels. Ze zijn er en wij moeten ons er aan houden. Als wij ons niet aan de regels houden en bij onregelmatigheden rondom teams of wedstrijden, kan de KNHB boetes aan de club opleggen of administratiekosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld bij een gele of rode kaart, het niet komen opdagen bij een wedstrijd of het opstellen van niet speelgerechtigde spelers. 

Voor de afhandeling van kaarten en boetes door onze vereniging is een protocol vastgesteld. Dat is op onze website te vinden. Langs deze weg vragen wij nogmaals aandacht voor dit protocol: wie de fout in gaat betaalt. Een gele of rode kaart halen kost dus gewoon geld, net als andere onregelmatigheden je geld kunnen kosten. 

De KNHB heeft in 2021 een wijziging in de administratiekosten van gele en rode kaarten doorgevoerd. Het volgende is opgenomen in het Tuchtreglement:

Artikel 5.9 Administratiekosten registratie 
1. In geval van registratie van een gele kaart wordt aan de betrokken vereniging een bijdrage in de administratiekosten van € 15,00 in rekening gebracht. 
2. In geval van registratie van een rode kaart, rapportage of melding wangedrag die leidt tot een straf als bedoeld in artikel 4.1 lid 1 sub b tot en met f, wordt aan de betrokken vereniging een bijdrage in de administratiekosten van € 50,00 in rekening gebracht.

Wij wensen iedereen vlekkeloos verlopende wedstrijden toe.

Met sportieve groet,

Bestuur M.H.C. Almelo
 
25-1-2023 Bijlage