Ingelaste ALV 5 juni 2024

27-5 Goedemorgen, 

Op woensdag 15 mei 2024 heeft in ons clubhuis de Algemene ledenvergadering plaats gevonden. Als u inlogt bij documenten, op onze website, dan zijn hier de notulen van de afgelopen ALV te vinden. 

Tijdens de ALV hebben de leden het bestuur goedkeuring gegeven door te werken met de begroting zoals deze is gepresenteerd met één voorbehoud. Gedurende de ALV zijn wij niet tot een overtuigende meerderheid gekomen voor het vaststellen van de contributie 2024-2025. 

Wij nodigen u hierom graag uit voor de 
ingelaste ALV op 5 juni 2024. 
Deze ALV zal volledig in het teken staan van de stemming rond de contributieverhoging op basis van een inflatiecorrectie. 
Bij deze ingelaste vergadering zal gekeken worden naar de meerderheid van stemmen en kan dus één stem doorslaggevend zijn. 

Wij nodigen u dan ook allen, nogmaals, uit om aanwezig te zijn en uw stem te laten horen. Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

Graag tot dan. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur MHC Almelo
 
27-5-2024