Algemene Ledenvergadering (voorjaar)

6-4 Hierbij nodigen wij de leden uit voor de voorjaars ALV met onder andere:

Aftreden / herkiezen / kiezen bestuursleden
Voorstel contributieaanpassing seizoen 2024-2025
Begroting 2024-2025

De inloop is ongeveer 19.30 we starten omstreeks 20.00 uur.
 
6-4-2024