Algemene leden vergadering

1-5 Nieuws U bent van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering te houden op vrijdag 20 mei, om 19:30 in het clubhuis. 

De agenda, notulen van de vorige vergadering en de overige stukken zijn op de site te vinden. Log in op de website, ga naar 'Club', vervolgens naar 'Documenten' en klik de ALV van 20-5-2022 aan.

Wilt u invloed uitoefenen op het beleid van de club? Graag! Kom naar de ALV. Bent u benieuwd? Gewoon komen en meemaken! Na de ALV trakteert de club u op een informele borrel. Tot 20 mei!

Met sportieve groet,

Bestuur M.H.C. Almelo

Lotte van der Laan
Peggy Gerrits
Fleur van Munster
Philip Schumer
Remko Gelmers

 
1-5-2022