Kaarten en boetes

12-4 Nieuws
Het kaarten- en boeteprotocol van onze club is onder de loep genomen en weer helemaal actueel. Wij hopen dat zo weinig mensen er ooit in hoeven kijken, voor het geval er toch gele of rode kaarten worden gehaald, is heel veel informatie op een rij gezet. 

Ieder lid, zelfs toeschouwers die niet lid zijn, zijn gehouden aan het KNHB bondsreglement en voor hun gedrag is de club verantwoordelijk. 

Voor gele en rode kaarten geldt een standaard afhandelingsprocedure. Voor overige misstanden wordt per geval bekeken welke aanpak het beste voldoet.

Afhandeling gele en rode kaarten:
Bij een rode kaart moet altijd een verklaring worden afgegeven. De speler of speelster die een rode kaart heeft ontvangen moet dit dezelfde dag per email doorgeven aan de secretaris, voorzien van een verklaring over de toedracht. Verklaringen waarin de schuld voor het krijgen van een rode kaart bij een ander wordt gelegd worden niet geaccepteerd. 

De secretaris ontvangt meldingen omtrent kaarten van de KNHB. De kennisgevingen van de KNHB en niet-speelgerechtigheid (schorsing) en boetes worden per email door de secretaris doorgegeven aan de coach (of aanvoerder indien het team geen coach heeft) en de betreffende speler of speelster.

Rode kaart Junioren: secretaris licht de voorzitter TC in, die zorg draagt voor de verklaring van de betrokken speler / speelster, scheidsrechter en het invullen van het meldingsformulier wangedrag.

Rode kaart Senioren: secretaris licht de voorzitter van de club in, die zorg draagt voor de verklaring van de betrokken speler / speelster, scheidsrechter en het invullen van het meldingsformulier wangedrag.

Bij iedere kaart worden door de KNHB kosten in rekening gebracht bij de vereniging. Deze kosten worden doorberekend aan de betrokken speler/speelster.

Voor diverse andere zaken kunnen door de KNHB boetes worden opgelegd, zoals het opstellen van niet-speelgerechtigde spelers/speelsters, het niet dragen van uniform clubtenue, terugtrekken van teams, niet komen opdagen voor een wedstrijd, enz. 

Voor alle kosten en boetes die worden opgelegd of doorberekend door de KNHB geldt dat deze worden doorbelast aan de verantwoordelijken van de teams of zo mogelijk individuen.

 
12-4-2022