Algemene leden vergadering

14-2 Nieuws U bent van harte uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering te houden op donderdag 3 maart, om 19:30 in het clubhuis. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere de renovatie van het semi veld en het zandveld, en het vaststellen van de contributie en de begroting. 

De agenda, notulen van de vorige vergadering en de overige stukken zijn op de site te vinden. Log in op de website, ga naar 'Club', vervolgens naar 'Documenten' en klik de ALV van 3-3-2022 aan. 
 
14-2-2022