Algemene leden vergadering

1-11 Nieuws Op 29 oktober is een algemene ledenvergadering gehouden. Een onderwerp op de agenda was aanpassing van de statuten. De voorgestelde statutenwijziging is goedgekeurd door de vergadering op 29 oktober. Om de voorgestelde statuten definitief goed te keuren is een tweede ledenvergadering nodig. Deze vindt plaats op vrijdag 12 november, om 19:30 in het clubhuis. 

De agenda, notulen van de vorige vergadering en de voorgestelde statuten zijn op de site te vinden. Log in op de website, ga naar 'Club', vervolgens naar 'Documenten' en klik de ALV van 12-11-2021 aan. 
 
1-11-2022