Algemene leden vergadering 29 oktober 2021

11-10 Nieuws Vrijdag 29 oktober vindt om 19:30 in het clubhuis de algemene ledenvergadering plaats. Onderwerpen zijn de jaarverslagen van bestuur en commissies, de financiĆ«le afrekening over het vorige seizoen, wijziging van statuten en huishoudelijk reglement en een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. 

De agenda, notulen vorige vergadering en alle stukken zijn te vinden op de site. Log in op de site, klik op 'Club' en vervolgens op 'Documenten'. Daar staat ALV 29-10-2021 in het rijtje, met alle documenten. 

Aangezien de bar in het clubhuis geopend is, en er ongetwijfeld consumpties genuttigd zullen worden, zal een QR check op het toegangsbewijs bij deelnemers aan de vergadering worden gedaan. 
 
U bent van harte uitgenodigd om de ledenvergadering bij te wonen. Wij zien uit naar uw komst.  
 
11-10-2021