Ton Kempers lid van verdienste

2-7 Nieuws
Na een lidmaatschap van bijna 40 jaar, waarin hij ook de voorzittershamer van onze club heeft gehanteerd, komt helaas de hockeyloopbaan van Ton Kempers wegens blessures ten einde. 

Onder voorzitterschap van Ton werd de mat van het huidige waterveld in 1999 vervangen en is een destijds tweede kunstgrasveld, het huidige zandveld, aangelegd. Een jaar later werd het 75 jarig jubileum van de club gevierd, compleet met een helikopter landing op het veld en een wedstrijd van heren 1 tegen Heracles. 

Voor zijn jarenlange inzet voor en betrokkenheid bij de club, is de vereniging zeer erkentelijk, zoals dat dan zo mooi heet. Het bestuur van de vereniging heeft daarom, in de bestuursvergadering van 10 mei 2021, Ton Kempers tot lid van verdienste benoemd. 

In de Algemene Vergadering van juni 2021 heeft het bestuur de benoeming wereldkundig gemaakt. 

Wij feliciteren Ton met deze benoeming en hopen dat hiermee de erkentelijkheid voor zijn inzet en prestaties tot uitdrukking komen. 

Met sportieve groet,

Bestuur M.H.C. Almelo
 
2-7-2021