Ledenvergadering digitaal

16-10 Nieuws De ledenvergadering staat nu gepland voor 5 november. Het wordt een digitale ledenvergadering. 

Over de financiĆ«n, de begroting en contributie voor dit seizoen en de afrekening van het vorige seizoen, moeten besluiten worden genomen. Daarnaast vinden wisselingen plaats in het bestuur, die moeten worden geformaliseerd natuurlijk. 

Dat is aanleiding om op vrij korte termijn een ledenvergadering te organiseren. Het wordt een digitale, dat wel. Er is een spoedwet die digitaal vergaderen mogelijk maakt. 

Komende dagen zetten wij het proces in gang. Het vraagt vooral veel afstemming vooraf. De agenda en stukken zijn ongewijzigd en kunnen na inloggen op de site gevonden worden onder 'documenten'. 

Een uitnodiging met uitleg over de gang van zaken volgt nog per mail. 

Met sportieve groet,

Bestuur M.H.C. Almelo
 
16-10-2020