Algemene leden vergadering

8-11 Nieuws
Geachte leden,

Het bestuur van M.H.C. Almelo nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden vergadering, te houden op vrijdag 22 november 2019. De vergadering begint om 19:30 uur in het clubhuis. 

De agenda, de notulen van de vorige ledenvergadering en de bijlagen kunt u vinden door in te loggen op de website, vervolgens gaat u naar 'club' en dan naar 'documenten'. Als u ALV 22-11-2019 opent staan alle documenten op een rij. 

Deze ALV wordt voorafgaand aan de Silvercup bekerwedstrijd van dames 1 gehouden. De agenda betreft met name een statutenwijziging. De uiterste opzegdatum wordt met uw goedkeuren vervroegd van 31 mei naar 30 april.  

Voor een statutenwijziging is een ALV noodzakelijk waarbij tenminste 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Dat was bij de ledenvergadering van 31 oktober niet het geval. Conform de statuten volgt daarom nu een tweede ledenvergadering. 


Met sportieve groet,

Bestuur M.H.C. Almelo
 
8-11-2020