ALV 31 oktober 2019

15-10 Nieuws
Geachte leden,

Het bestuur van M.H.C. Almelo nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden vergadering, te houden op donderdag 31 oktober 2019. De vergadering begint om 20:00 uur in het clubhuis. Inloop vanaf 19:30. 

De agenda, de notulen van de vorige ledenvergadering en de bijlagen kunt u vinden door in te loggen op de website, vervolgens gaat u naar 'club' en dan naar 'documenten'. Als u ALV 31-10-2019 opent staan alle documenten op een rij. 

Met sportieve groet,

Bestuur M.H.C. Almelo
 
15-10-2020