Competitie per direct beëindigd

23-4 Nieuws
Hoewel de coronamaatregelen langzaam versoepeld worden, is het helaas nog steeds niet mogelijk om competitiewedstrijden te spelen en kunnen hockeyers vanaf 27 jaar nog niet in teamverband trainen.

Volgens de routekaart en het openingsplan van de overheid is de eerstvolgende datum waarop nieuwe versoepelingen kunnen worden doorgevoerd dinsdag 11 mei 2021. Op deze routekaart ontbreekt het op de korte termijn aan het benodigde perspectief om binnen dit lopende seizoen nog competitiewedstrijden te kunnen spelen. De noodzakelijke voorbereidingstijd voor het opstarten van de competities voor alle teams (met de huidige indeling en in alle leeftijdscategorieën) is te kort om een eerlijke herstart mogelijk te maken en de competities, al is het slechts voor de helft, uit te spelen. 

De KNHB heeft daarom besloten alle competities van seizoen 2020-2021 per direct te beëindigen. 

Zodra de overheid het toestaat regionaal te kunnen spelen, zal de KNHB dit organiseren, ook als het spelen van deze regionale wedstrijden is gelimiteerd tot een specifieke leeftijdsgroep dan wel regio. Meer duidelijkheid volgt zodra bekend is hoe en vanaf welk moment de overheid dit toestaat.

Trainen (jonger dan 27 jaar) en het spelen van onderlinge wedstrijden binnen de vereniging blijft vooralsnog wel mogelijk. 

Wat betekent dit voor de ranglijst in de competitie?

1. Competities waarin nog niet ieder team elkaar minimaal 1x heeft ontmoet, worden als niet uitgespeeld beschouwd. Er vindt geen promotie of degradatie plaats, er is geen kampioen. Seniorenteams blijven in beginsel in dezelfde klasse én voor junioren geldt dat de indeling gemaakt wordt volgens de reguliere en bekende processen.

2. Competities waarin meer dan 75% van de wedstrijden zijn gespeeld, worden als uitgespeeld beschouwd. Op basis van het gemiddeld aantal punten wordt vervolgens bepaald wie de kampioen is, wie degradeert etc.

3. Competities waarin ieder team elkaar minimaal 1x heeft ontmoet, worden ook als uitgespeeld beschouwd. De stand op het moment dat iedereen elkaar 1x heeft ontmoet, wordt gebruikt als eindstand en voor kampioenschap, promotie en/ of degradatie.

 
23-4-2021