Vacature trainer/coach heren 1

17-4 Nieuws
Ambitie
M.H.C. Almelo wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij hockey, wil ontwikkelen door hockey en wil plezier met hockey. En natuurlijk zijn we trots op de sport en trots op de club.

De club is een ontmoetingsplaats en staat voor een goede opleiding en begeleiding. De club heeft een dikke 700 leden en beschikt over een waterveld, een semi waterveld en een zandveld. Het clubhuis is in 2013 geheel vernieuwd. 

Doelstellingen
M.H.C. Almelo wil met haar vaandelteams een stabiele tweedeklasse club zijn. Een doorkijk naar volgende jaren, om stabiel in de 2e klasse te kunnen opereren is wenselijk.  

Een focus op het ontwikkelproces gaat voor een focus op doelstellingen. Van de trainer coach wordt aandacht voor leren en ontwikkelen verwacht, van team en individu, en aandacht voor plezier. De resultaten volgen dan ‘als vanzelf’. 

Vanuit de eerste teams willen wij graag een brug slaan naar andere teams, ambitieuze seniorenteams maar ook breedteteams en de jeugd. Kortom, de eerste teams moeten zichtbaar zijn binnen de vereniging. 

Cultuur
De trainer / coach moet zich thuis voelen bij een middelgrote club als M.H.C. Almelo. De club wordt gestuurd op ambities en doelstellingen. 

Wij zoeken iemand die mede vorm geeft aan het beleid, aan het realiseren van doelstellingen en soms ook kan accepteren dat het niet sneller gaat dan het gaat. Volharding is van belang, evenals bijdragen. 

M.H.C. Almelo werkt aan een veilig sportklimaat. Wij willen een veilige sportomgeving met goede begeleiding bieden. Normen, gedragsregels en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken deel uit van het beleid.

Groep
De spelersgroep zal komend seizoen veranderen. Een aantal ervaren spelers zal de groep verlaten, jonge spelers zullen instromen. Hiermee ontstaat een nieuwe, jongere groep, met een nieuwe dynamiek. 

Profiel
Focus op het ontwikkelproces (team en individu)
Plezier
Communicatief sterk
Verbindend in en buiten het veld
Werkt planmatig aan verbetering van individu en team
Motiverend, stimulerend, ook richting omgeving
Autoriteit

Inhoud
Ontwikkeling zien we als het product van coachings- en trainings ingrepen. Dat geldt voor individuele- en teamresultaten. Plezier voor alle betrokkenen staat voorop en is een belangrijke voorwaarde voor resultaten. De trainer / coach herkent het proces en werkt hier planmatig aan. In het proces worden individuen, het team, maar ook de omgeving betrokken. 

Moderne technieken beheersen, bij voorkeur vanuit het show & go model, met aandacht voor en zicht op de basishouding van het hockey (technisch). In staat om een goed onderbouwd spelplan te realiseren.

We zoeken nieuwe hockeypatronen, trainingsvormen en hockeytechnieken. Dus relevant en recent hockey. 

Pakket uren / mogelijkheden
Mogelijkheden in uren en totaal pakket ter bespreking. Mogelijkheden voor begeleiding meerdere teams is een optie. 

Vergoeding
Ter bespreking. 

Contact
Bij belangstelling kunt u contact opnemen met Remko Gelmers: [email protected] 
 
17-4-2021 Bijlage