Competitie

27-3 Nieuws
Met het verlengen van de coronamaatregelen zijn weer minder speeldagen beschikbaar om de competities af te ronden. De KNHB is er nog altijd alles aan gelegen om, zodra dit door de overheid wordt toegestaan, wedstrijden te organiseren. Daarbij zet de KNHB zich in voor zowel het in aangepaste vorm afmaken van de in september opgestarte competities, als het aanbieden van alternatieve competitievormen die (regionaal) aansluiten op de mogelijkheden die de overheid biedt. 

Voor het in aangepaste vorm afronden van competities is nog steeds perspectief. Er zijn vanaf 20 april nog elf weekenden tot en met begin juli. Dat biedt dus nog voldoende ruimte voor wedstrijden. Voor het afspelen van de heenronde van de huidige competities bijvoorbeeld, zijn nog vijf tot zes weekenden nodig.

Na de volgende persconferentie, die plaatsvindt op 13 april, zal de competitieleiding, op basis van het dan geboden perspectief, opnieuw vaststellen en publiceren wat de mogelijkheden zijn. Daarbij wil de competitieleiding duidelijkheid geven over de deadlines die horen bij een eventuele hervatting van de reeds opgestarte competities.

Het is wellicht goed om nogmaals te benadrukken dat voor alle competities geldt dat deze niet meer in het reguliere format kunnen worden afgerond. Per categorie vind je hieronder de scenario’s. Deze worden aangepast als blijkt dat er alleen regionaal mag worden gespeeld.


Standaardteams (1e teams Dames en Heren)
De competities worden, zodra het weer is toegestaan, na twee tot drie weken voorbereidingstijd hervat en kunnen doorlopen tot eind juni of begin juli. Voor alle competities geldt dat de competitieleiding ernaar streeft dat de halve competitie (d.w.z. dat iedereen één keer tegen elkaar heeft gespeeld) minimaal wordt afgerond zodat dit seizoen ook wordt geëindigd met een kampioen, promotie en degradatie.

Overige seniorenteams (incl. Jong Senioren, 30+, 35+ en 45+)
De competities worden, zodra het weer is toegestaan, hervat rekening houdend met één voorbereidingsweekend waarin geoefend kan worden tegen andere verenigingen. De competitieleiding streeft ernaar dat alle teams (die in poules van 12 of 10 spelen) minimaal nog vier tot zes wedstrijden spelen zodat de halve competitie kan worden afgerond. Mocht dat lukken, dan zijn ook de normale promotie en degradatieregelingen van kracht. 

Juniorenteams (A tot en met D)
De competities worden, zodra het weer is toegestaan, hervat rekening houdend met één voorbereidingsweekend waarin geoefend kan worden tegen andere verenigingen. De competitieleiding streeft ernaar dat ieder team in elk geval dit seizoen dan nog minimaal een halve competitie (vijf wedstrijden) speelt. Dit is haalbaar voor de zomervakanties ook als er pas in de loop van mei weer mag worden gespeeld.

Jongste Jeugd
De speelreeksen worden, zodra het weer is toegestaan, hervat. Het format zal worden aangepast aan het nog aantal beschikbare weken tot de zomervakanties zodat de Jongste Jeugd nog zoveel mogelijk wedstrijdjes kan spelen. Ook als pas in mei weer mag worden gespeeld, kunnen nog voldoende wedstrijden worden aangeboden tot aan de zomervakanties.

Wat als we niet meer gaan spelen?
Wanneer de maatregelen en de fase waarin we ons bevinden dusdanig streng zijn, dat er geen competitie gespeeld kan worden dit seizoen, dan geven de reglementen aan wat de consequenties voor de competitie(standen) zijn. 

Welke competities worden niet meer gespeeld?
In overleg met de Commissie ParaHockey heeft de KNHB besloten de G- en LG-competities dit seizoen niet meer op te starten. Ook als de overheid straks aangeeft dat er wel competitie gespeeld kan worden, vindt er geen herstart plaats. De commissieleden en de KNHB vinden het belangrijk duidelijkheid te geven aan deze kwetsbare doelgroep. Deze groep zou nog graag competitie willen spelen maar met name het bijbehorende eventuele reizen en de passende begeleiding die deze groep vraagt, zien zowel de KNHB als de commissie ParaHockey als probleem.
 
27-3-2021