Wat vind jij?

20-8 Nieuws
M.H.C. Almelo is bezig om aan de hand van een strategiesessie in samenwerking met de KNHB, na te denken over ons verenigingsbeleid.

De resultaten van een enquête zijn daarbij voor ons van grote waarde! Het geeft ons inzicht in de mening en visie van onze leden: waar heeft M.H.C. Almelo volgens jou behoefte aan en wat zouden de ambities moeten zijn? De volgende thema's komen voorbij:
communicatie
beleid
plezier & sfeer
aanbod
trainers en coaches
vrijwilligersbeleid

Let op: Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en alleen helemaal afgeronde vragenlijsten worden opgeslagen en meegenomen in de onderzoeksresultaten. Het is helaas niet mogelijk om te starten en op een later moment verder te gaan met de vragenlijst.

Mocht je de enquête in willen vullen vanuit twee 'petten' (bijvoorbeeld ouder van twee jeugdleden of als seniorlid én als ouder van een lid), willen we je vragen de enquête 2x in te vullen. Op deze manier krijgen we een zo goed mogelijk beeld van wat er leeft op onze vereniging.

De link naar de enquête wordt aan alle leden per mail gestuurd.  

Met vriendelijke groet,
Bestuur MHC Almelo 

P.S. De gegevens worden door de KNHB opgeslagen en geanalyseerd en enkel met ons als bestuur gedeeld.
 
20-8-2020