Nieuwe spelregels (en de oude)

17-8 Nieuws
De competitie gaat bijna weer van start, oefenwedstrijden staan voor de deur. Goed te weten welke spelregels anders zijn, maar ook om de regels een beetje op te frissen, want het is al weer een tijdje geleden dat de laatste wedstrijden zijn gespeeld. Dat geldt voor spelers, maar ook voor scheidsrechters natuurlijk.


EVEN OPFRISSEN!
1. Iedere veldhockey wedstrijd duurt 4 x 17,5 minuut.
De rust na het 1e en 3e kwart duurt 2 minuten. Fluit na 1 minuut en 30 seconden, zodat teams zich tijdig kunnen opstellen. De rust tussen het 2e en 3e kwart is 5 minuten of zolang het sproeiprogramma duurt.

2. Een team speelt met 10 veldspelers en een volledig uitgeruste keeper of met 11 veldspelers.
Als gespeeld wordt met 11 veldspelers is er niemand met de rechten van een keeper. Niemand mag dan in de cirkel de bal met het lichaam spelen. Is er geen keeper (of is die eruit gestuurd, dan mogen veldspelers geen helm en geen keepershandschoenen aan doen bij een strafcorner. Voor het verdedigen van de strafbal door een veldspeler geldt hetzelfde.

3. Er is geen verschil meer tussen de beëindiging van een gewone strafcorner en een uitspeelcorner.
Voor alle strafcorners geldt dat ze voorbij zijn zodra de bal 5-meter buiten de cirkel (dus buiten de stippellijn) is geweest of om een andere reden waardoor de strafcorner ten einde is. 

4. Een spelhervatting door de verdedigende partij direct na afloop van een strafcorner mag genomen worden met een masker op.
Dit mag niet d.m.v. een self-pass. Doet de verdediger dit toch in de cirkel dan krijgt hij een strafcorner tegen. Wanneer dit buiten de cirkel gebeurt geef je een vrije slag aan de aanvallende partij. Het is een self-pass wanneer de verdediger gaat lopen met de bal. Een klein tikje + een pass is wel toegestaan. 

5. Als een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt voordat de bal is aangegeven, dan wordt de strafcorner opnieuw genomen en moet de aangever zich achter de middenlijn op te stellen. De cirkelscheidsrechter is verantwoordelijk voor zijn eigen cirkel, de andere scheidsrechter kan hier dus niet voor fluiten.

6. Vrije slag voor de verdediging mag overal binnen de cirkel genomen worden.
Een vrije slag voor de verdedigende partij in de cirkel mag vanaf elke plek binnen de cirkel worden genomen.
Ook mag de vrije slag worden genomen op de loodlijn van de plek van de overtreding binnen 14.63m vanaf de achterlijn.
Let op: bij uitslaan moet de bal nog steeds op de loodlijn genomen worden.

7. Verdedigers moeten te allen tijde 5 meter afstand houden bij een vrije slag, ook als ze in de eigen cirkel staan. Maak het jezelf gemakkelijk en zet als scheidsrechter iedereen op 5-meter afstand! 

8. De SCOOP in 3 fases
Fase 1 - Vertrek:
Het enige beoordelingscriterium is hier "gevaar”. Zorg ervoor dat de tegenstander op 5 meter afstand staat.
Fase 2 - Vlucht:
Net als bij het vertrek beoordelen we de scoop in de lucht op gevaar.
Fase 3 - Landing:
De basis regel houdt in dat spelers niet binnen 5 meter van een tegenstander mogen komen die een scoop ontvangt totdat deze onder controle is gebracht en op de grond is.
Als het onduidelijk is wie de oorspronkelijke ontvanger is dan krijgt de tegenstander van degene die de bal omhoog speelde, het recht om de bal te spelen.

Als je de situatie als gevaarlijk inschat en wilt fluiten, doe dit dan zo snel mogelijk.

WAT IS ER NIEUW?
Bij een officiële waarschuwing voor een teambegeleider (groene kaart) mag deze 2 minuten niet coachen én speelt het team gedurende de straftijd met één speler minder. 

Voor de gele kaart gold al langer een strafmaat, namelijk 10 minuten niet coachen en 10 minuten met 1 speler minder spelen. Ook aan een groene kaart wordt nu een strafmaat gekoppeld. Vanaf dit seizoen mag een teambegeleider bij het ontvangen van een groene kaart 2 minuten niet coachen en dient hij achter het hek plaats te nemen. Gedurende deze 2 minuten speelt het betreffende team tevens met een speler minder.

Zie de bijlagen voor de briefing voor scheidsrechters. 

Veel plezier bij het spelen en het fluiten?

Bestuur M.H.C. Almelo
 
17-8-2020