Alle competities seizoen 2019-2020 beëindigd

21-4 Nieuws
Op 21 april heeft de KNHB besloten alle competities seizoen 2019-2020 te beëindigen. Dit betreft dus ook alle jeugdcompetities.

Dit besluit heeft het bondsbestuur van de KNHB genomen om ook de komende periode te blijven aansluiten op de overheidsmaatregelen, het RIVM en NOC*NSF om er zo gezamenlijk voor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben die zorg ook kunnen ontvangen.

Dat blijft ook het vertrekpunt voor alles wat de KNHB de komende periode doet, van de F-jeugd tot de nationale teams. M.H.C. Almelo sluit uiteraard aan bij dit vertrekpunt. 

Consequenties voor competities volgend seizoen
De KNHB heeft ook vastgesteld wat dit betekent voor de competities van het eerstvolgende seizoen.

De competities worden als niet afgerond beschouwd. Er worden geen kampioenen uitgeroepen én geen promoties of degradaties doorgevoerd;

Het volgende seizoen wordt gestart met de klasseindelingen bij de senioren zoals seizoen 2019-2020 is gestart. Deze beslissing geldt voor alle seniorenteams, zowel de standaardteams als alle andere teams. (Met uitzondering van een aantal competities waarbij gedurende het seizoen 2019-2020 al een volledige competitie was afgerond).

Bij de jeugd worden de indelingen van de voorcompetities 2020-2021 gebaseerd op de samenstelling van de teams voor komend seizoen én de ratingwaardes die elke speler individueel meeneemt uit de laatst volledig gespeelde competitie die door de speler gedurende seizoen 2019-2020 tot aan de herfstvakantie of winterstop is gespeeld.
 
21-4-2020