Algemene leden vergadering uitgesteld

31-3 Nieuws De algemene ledenvergadering die in mei zou worden gehouden, wordt tot nader order uitgesteld. Overheidsmaatregelen, en het gezonde verstand, maken het houden van een ledenvergadering in mei niet mogelijk. 

Het is in ieder geval tot 1 september niet toegestaan grotere bijeenkomsten te houden. Andere bijeenkomsten die in de agenda van de vereniging waren opgenomen zijn ook komen te vervallen. 

Het bestuur blijft de maatregelen rondom het coronavirus nauwlettend volgen en komt met een nieuw voorstel voor de ledenvergadering. 

Met sportieve groet,

Bestuur M.H.C. Almelo 
 
31-3-2020