Moet ik contributie blijven betalen?

17-3 Nieuws Als gezamenlijke sport in Nederland nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden wordt de contributie gewoon geïnd. 

Het lidmaatschap van een vereniging is niet gerelateerd aan het aantal trainingen of wedstrijden, maar ga je aan voor een seizoen. Hockey is immers een teamsport, die je speelt in clubverband. 

De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. Dat is wat anders dan een overeenkomst. Het betalen van contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging dan ga je akkoord met de statuten en ben je contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

De kosten voor de club lopen door, kunnen zelfs hoger uitvallen, en de inkomsten zijn op dit moment lager dan waarvan is uitgegaan, barinkomsten zijn er op dit moment in ieder geval niet.

Hoe het financieel uitpakt voor onze club, en ook voor vele andere clubs natuurlijk, is op dit moment niet duidelijk. De eerste zorg nu is dat wij meewerken aan de maatregelen zoals die landelijk worden doorgevoerd. Dat doen wij in Nederland samen, sommige dingen zijn van later zorg, houden wij scherp in de gaten en wij hebben goede hoop dat toekomstige problematiek ook gezamenlijk wordt opgepakt.
 
17-3-2020