Voorlopig geen hockeycompetitie en geen trainingen

12-3 Nieuws

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft M.H.C. Almelo gehoor aan de oproep van de KNHB, het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast, voorlopig tot en met 28 april. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken. Mogelijkheden die de KNHB op haar site noemt zijn een verkort competitieformat en wedstrijden in juni/juli.

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht

Aansluitend op landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten. Bij deze maatregelen sluit M.H.C. Almelo zich aan. 

Het is helaas de verwachting dat het nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF, andere sportbonden en M.H.C. Almelo. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF. Houd voor berichtgeving de site en de app in de gaten. 

Bestuur M.H.C. Almelo

 
12-3-2020