ALV 28 mei

8-2 Nieuws De tweede algemene ledenvergadering van dit seizoen stond op de planning voor halverwege juni. Het heeft er op dit moment alle schijn van dat tegen die tijd een mooie opening van het waterveld plaats vindt. Gelet op de recent statutair aangepaste opzegdatum en de behandeling van begroting en contributie in deze ledenvergadering, lijkt het het bestuur een wijs besluit de ledenvergadering eerder te houden, te weten in mei. De agenda in de app en op de site is reeds bijgewerkt. 
 
8-2-2020