ALV 27 juni

11-6 Nieuws
Geachte leden,

Het bestuur van M.H.C. Almelo nodigt u van harte uit voor de Algemene Leden vergadering, te houden op donderdag 27 juni 2019. De vergadering begint om 20:00 uur in het clubhuis. Inloop vanaf 19:30. 

De agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering worden per email verzonden.

Met sportieve groet,

Bestuur M.H.C. Almelo
 
11-6-2020