Algemene leden vergadering

vrijdag 22 november 2019   |   19:30 - 20:00   |   Clubhuis MHC Almelo
In de ledenvergadering van oktober is een voorstel voor het wijzigen van de statuten ingediend. Het gaat om het vervroegen van de opzegdatum van eind mei naar eind april. Voor een wijziging van de statuten zijn in de regel twee ledenvergaderingen nodig, omdat het vereiste quorum niet aanwezig is.