Privacy

Privacy reglement

Dit is het privacy reglement van de Mixed Hockey Club Almelo. Dit reglement omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

(a) een werknemer bent;

(b) leverancier of afnemer bent;

(c) een aankoop doet of een dienst afneemt;

(d) lid wordt van M.H.C. Almelo;

(e) vrijwilliger bent;

(f) bezoeker bent;

(g) tegenstander bent.


1.2 Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam;

(b) adres;

(c) e-mailadres;

(d) telefoonnummer;

(e) leeftijd;

(f) geslacht;

(g) functie;

(h) bankrekeningnummer;

(i) video’s, foto’s, beeldmateriaal;

(j) speelkwaliteiten;

(k) kaarten, boetes, schorsingen.


1.3 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

(a) salaris uit te betalen;

(b) het lidmaatschap te effectueren;

(c) nieuwsbrieven te verzenden;

(d) contact met je op te nemen of te onderhouden;

(e) de dienstverlening te verbeteren;

(f) het organiseren van de hockeysport mogelijk te maken;

(g) te communiceren over de hockeysport en de vereniging, onder andere via website, app en een magazine;

(h) individuele spelanalyses en team spel analyses te maken;

(i) aan de doelstellingen van de vereniging te kunnen voldoen.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 Je kunt contact opnemen met ons via [email protected] voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;

(d) bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.


3. BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS

3.1 Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden:

(a) Koninklijke Nederlandse Hockey Bond;

(b) LISA (ledenadministratiepakket).


4.2 Deze derden gebruiken de gegevens voor het effectueren van het lidmaatschap.


5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.


6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.


7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.