Jeugdbeleid

In het jeugdbeleidsplan geven wij aan hoe M.H.C. Almelo aankijkt tegen jeugdhockey als prestatiesport en als breedtesport, wat wij hier als club in willen bereiken en hoe wij hier vorm aan geven. Daarbij wordt concreet ingegaan op aspecten als organisatie, begeleiding en opleiding.