Sportiviteit & Respect - Gedragscode


 

M.H.C. Almelo is een club die staat voor gastvrijheid. Een positieve sfeer en respect voor elkaar en de omgeving én betrokkenheid zijn belangrijk. 

Daarom heeft M.H.C. Almelo een beleid veilig sportklimaat. Het beleid geeft uitgangspunten voor het gedrag voor ons allemaal. Ook zijn er specifieke gedragsregels voor de omgang tussen begeleider en sporter. Het gaat dus gewoon om Sportiviteit & Respect. Daarnaast houden we ons graag aan de gedragscodes voor sportclubs van het NOC-NSF. Deze zijn hier te vinden.

Alle begeleiders (ouder dan 18) van teams vragen we bovendien een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Hierover krijg je als trainer of coach bericht. De aanvraag is gratis, wordt door de club in gang gezet en afgehandeld door dienst Justis. Je hebt wel een Digid inlogcode nodig om de aanvraag af te ronden.

Wil je over concrete gevallen waar het veilig sportklimaat in het geding is (incidenten) in gesprek gaan, dan kun je contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon. We hebben er twee, Jose Jansen-Holleboom en Yvette Welmerink. Mail naar [email protected].

Het beleid wordt verder uitgedragen door de ambassadeur Sportiviteit & Respect. Deze maakt daarbij graag gebruik maken van mede-ambassadeurs, die per jeugdteam worden aangesteld. Wat een ambassadeur doet lees je in de bijlage

Ons beleid maakt duidelijk welk gedrag wij graag op en rond het hockeyveld zien. Het geldt voor iedereen: voor spelers, voor toeschouwers, voor trainers en coaches, voor teammanagers, voor scheidsrechters en voor alle anderen op M.H.C. Almelo. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis voelt.

Be cool & play fair
Bespreek met je coach(es) en je trainer(s) wat jullie samen belangrijk vinden, kom de teamafspraken na en waardeer ieders positieve kanten. Help elkaar op en buiten het veld, gedraag je respectvol naar elkaar, tegenstander en de scheidsrechter. 

Vóór iedere wedstrijd doe je ‘Shake Hands’: een line up bij de middenstip en handen schudden en wens iedereen een "Prettige wedstrijd”.

Bedank na de wedstrijd tegenstanders en scheidsrechters en drink na afloop met de tegenstander wat in het clubhuis. Zo doen we dat bij de hockey. 

Houd het fijn langs de lijn en moedig positief aan. Wees positief naar alle spelers. Aanwijzingen geven doen we niet, dat is verwarrend en leidt af. Daar is de coach voor. Vragen over strategie, opstelling of training? Stel ze na afloop. Wil je graag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoe het wil sporten. Wij werken hard om een omgeving te creëren waarin iedereen zich kan ontwikkelen, op elk niveau. Als coach, trainer, sporter. Zo beleven we allemaal echt plezier aan sport. 

Coachen en trainen doen we positief met complimenten voor inzet, prestatie en houding. We geven iedereen aandacht en behandelen  spelers gelijkwaardig, met respect voor ieders eigen identiteit. We maken natuurlijk heldere afspraken over spel, houding en huishoudelijke zaken en we houden teamleden aan de afspraken én geven zelf het goede voorbeeld. 

Accepteer geen onsportief of ander ongewenst gedrag. Bij een wedstrijd stel je je voor aan de tegenstander en scheidsrechter en we bedanken ze na afloop. We reageren niet emotioneel naar scheidsrechters of tegenstanders direct na de wedstrijd. 

Na afloop bespreekt de coach wat goed ging en waar jullie verder aan gaan werken. 

De teammanager ondersteunt de coach door praktische zaken van het team te regelen en te communiceren. Jeugdtrainer/-coaches helpen we zo nodig bij het bespreekbaar maken van eventuele irritaties. De teammanager ontvangt bij een thuiswedstrijd de tegenstander en maak ze wegwijs op de club, gastvrij als wij zijn. De teammanager kan ook zorgen dat de wedstrijdformulieren tijdig zijn ingevuld en ingeleverd. Voor teambuilding kunnen activiteiten voor spelers en vaste supporters worden georganiseerd.

De ambassadeur Sportiviteit & Respect is vooral de positieve uitdrager van het beleid veilig sportklimaat. Dat speelt zich vooral rondom het eigen team, de tegenstander en de wedstrijd af. De ambassadeur richt zich op de gastvrijheid. Het lijkt heel lastig, maar eigenlijk is het heel makkelijk. Lees hier op 1 A4 de rol van de ambassadeur.  

Voor iedereen rondom een wedstrijd geldt: De scheidsrechter beslist, onthoud je van commentaar. Ouders geven natuurlijk het goede voorbeeld en laten hun kinderen zo zien dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan. Ook scheidsrechters maken fouten, die accepteren wij, ze horen bij het spel. 

Scheidsrechters zijn op de hoogte van de nieuwste spelregels, stimuleren fair play en zorgen dat de teams de Shake Hands uitvoeren. Wij fluiten onpartijdig en met respect voor beide partijen en voor het spel. Wijs supporters zo nodig - op een nette manier – op hun bijdrage.