Huisregels

Wij beschikken over een mooie accommodatie met een clubhuis (2013) en drie kunstgrasvelden, 1 zand ingestrooid veld (2022), 1 waterveld (2022) en nog 1 waterveld (2020). Wij zijn er met z'n allen best trots op en daarom houden we het samen gastvrij, mooi en netjes. 

Fietsen graag zo veel mogelijk in de rekken, niet op het toegangspad of bij het clubhuis. Dan kan er namelijk niemand meer langs. Logisch toch?

Roken mag niet op het kunstgras, in het clubhuis en/of kleedkamers. En met alle clubs in Twente hebben wij afgesproken dat we niet roken langs de lijn. Geen kauwgom op het kunstgras natuurlijk. En geen glas langs de velden. 

Afval moet natuurlijk in de afvalbak. Ruim even op als je ergens gezeten hebt. 

Toeschouwers, groot en klein, tijdens de wedstrijden achter de hekken. Ook bij de wedstrijdjes van de Jongste Jeugd (F, E6 en E8). 
  
Auto's tussen de strepen parkeren, zodat zoveel mogelijk mensen een plekje hebben. Als de parkeerplaats vol is, kan bij het crematorium worden geparkeerd. Niet langs de toegangsweg parkeren, dan kan niemand er nog in of uit, ook hulpdiensten niet. 
 
Honden zijn hartstikke leuk, maar hou ze aan de lijn. 

Onder 18 geen alcohol. Zelf meegebrachte alcoholhoudende drank in het clubhuis of elders op het complex mag natuurlijk niet. Drugs zijn ook niet OK. 

Het gebruik van boomboxen en andere meegebrachte geluidsapparatuur binnen en buiten is niet toegestaan. De buurt vindt het wel zo rustig en het is ook prettig voor andere aanwezigen. 

Huisregels op een rij:

  1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
  2. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het clubhuis of op het terras.
  3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
  4. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken: maandag tot en met vrijdag na 20.00 uur, zaterdag na 16.00 uur en zondag na 11.00 uur. Bij toernooien of andere clubgebonden evenementen kan hier met goedkeuring van het bestuur van worden afgeweken.
  5. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 
  6. Leidinggevenden en barmedewerkers(in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
  7. Tijdelijk prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in het clubhuis niet toegestaan.
  8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, door deze dranken nooit hoger te prijzen dan alcoholhoudende drank.
  9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.

Zo. Is iedereen op de hoogte.