Historie

Onze mooie vereniging is officieel opgericht op 18 november 1925. Destijds werd gebruik gemaakt van één speelveld op het Sportpark. Een tweede veld kwam er in 1950. 

Dankzij grote inspanning van het bestuur is in 1962 een clubhuis met drie grasvelden in gebruik genomen op ’t Hinsenveld, de plek waar de hockeyclub nu nog gelegen is. 

In 1973 werden een nieuw clubhuis en een vierde grasveld aan de bestaande accommodatie toegevoegd. In 1990 is het clubhuis verbouwd om het sterk groeiende aantal leden te kunnen herbergen. In die periode hadden we 6 grasvelden.

Beide clubhuizen zijn in 2012 afgebroken om plaats te maken voor het huidige clubhuis (2013).

In 1985 werd het eerste kunstgrasveld met verlichting aangelegd, op de plek van het huidige waterveld 3. In 1999 is de mat vervangen en werd een tweede kunstgrasveld met verlichting, het huidige zandveld (veld 2), aangelegd. In 2009 volgt het 3e kunstgrasveld, een semiwaterveld. De grasvelden zijn dan verleden tijd.

Tijdsbeeld renovatie velden verlichting en omheining:

2018-2019 aanleg eerste nieuwe waterveld (veld 3) tevens voor alle 3 de velden ledverlichting aangelegd.

2022-2023 aanleg tweede waterveld (veld 1) en nieuw zand veld (veld2) en en warmtepomp voor verwarming van het gebouw.

WIJ ER TROTS OP DAT WE ALS EERSTE CLUB IN NEDERLAND VAN HET GAS AF ZIJN. 

Hieronder een overzicht van enkele wetenswaardigheden over onze vereniging door de jaren heen. 

1918 Uitgave van het eerste clubblad Tehore op 1 januari 2018 door dhr. F. Bloem.

1925 Vanaf de oprichting 18 november 1925 heet het officiële orgaan van de vereniging de Beetwott´l. Er werd gebruik gemaakt van één speelveld op het sportpark. Het was een drassig laag gelegen veldje, dat bij enige regenval onbespeelbaar was. Als kleedkamer diende een houten hok van 6 x 3 meter, voorzien van een lage vierkante ijzeren bak met daarboven één kraan met uitsluitend koud water. Hier werd in de oorlog 40-45 in competitieverband gespeeld met 2 heren en 1 dameselftal. In de loop van de oorlog groeide het aantal leden en kon een tweede dameselftal geformeerd worden.

1950 In 1950 kreeg M.H.C. Almelo de beschikking over een tweede veld op ´t Groenendaal, waarbij gebruik kon worden gemaakt van de kleedkamers en douches van de hier zetelende tennisvereniging Luctor et Emergo. Een hele verbetering, alleen met toernooien fietste je van de ene kant van de stad naar de andere om de wedstrijden te kunnen spelen.

1959 In de Beetwott´l van 10 november 1959 staat o.a. een advertentie van Jo Leloux, nog steeds sponsor.

1962 Dankzij grote inspanning van het toenmalige bestuur kon in 1962 op ´t Hinsenveld een eigen clubhuis met 3 grasvelden in gebruik genomen worden. Dit gebouw, het "oude" clubhuis werd in 2012 afgebroken om plaats te maken voor de 2de nieuwbouw. Dit "oude" clubhuis werd opgetrokken van grote duroxblokken met aan weerszijden twee houten vleugels, de kleedkamers. Deze vleugels waren één van de prijzen van een grote loterij van het N.O.C., waarvoor diverse leden zich bij de lotenverkoop enorm hadden ingespannen.

1973 In het najaar van 1973 werden een nieuw clubhuis en een 4de grasveld aan de bestaande accommodatie toegevoegd.

1985 Een prachtig kunstgrasveld met terreinverlichting kwam in 1985 ter beschikking. Vele Almelose verenigingen maakten hier, vooral in de winterperiode, gebruik van. De attentiewaarde van de reclameborden langs het veld werd hierdoor enorm vergroot.

1990 In de loop van 1990 vond er een uitbreiding en verbetering van het  (2de) clubhuis plaats, dit was nodig om het sterk groeiend aantal leden te kunnen herbergen

1999 In 1999 vond renovatie plaats van het oude kunstgrasveld (nieuwe mat) en werd een 2de kunstgrasveld met terreinverlichting, parallel aan het oude, aangelegd.

2000 Viering van het 75-jarig jubileum met een onder andere een wedstrijd van het eerste herenelftal tegen de selectie van Heracles, en de officiële ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld.

2009 Aanleg 3de kunstgrasveld, een semiwaterveld. De grasvelden zijn nu verleden tijd.

2013 Opening nieuwe clubhuis.

2015 90-jarig jubileum.

2020 Het "oudste" kunstgrasveld is vervangen door een waterveld. Tevens is alle verlichting van de velden vervangen door LED. Een lustrumcommissie is in oprichting.

2020 Uitgave van het glossy magazine 'Op de mat'

Seizoen 2020 / 2021 is een lustrumseizoen. Door maatregelen die het coronavirus moeten beteugelen vinden helaas nauwelijks activiteiten plaats.